Компанийн тухай

Haining Liwei чимэглэхэд материал Co., Ltd үйлдвэрлэл, шинэ гоёл чимэглэлийн хавтан, PVC горхи, PVC wallboards зэрэг хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэшиж буй нь орчин үеийн аж ахуйн нэгж юм

Тус компани нь мэргэжлийн гадаад худалдааны баг, техникийн баг, 80-аас дээш ажилтантай байна. Мөн энэ нь 16 ихэнх нь урьдчилгаа үйлдвэрлэх шугам байна.

чанар, нэр хүнд, хөгжлийн философийн компани баримталж ялах-ялах хамтын ажиллагаа, дэлхий даяар илүү өргөн цар хүрээтэй хамтын ажиллагааг actuvely хайдаг.

  • vszdbvsadz